x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheviestinnän syventävät opinnot, 95–110 op

Osaamistavoitteet

Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta.

Sisältö

Puheviestinnän syventäviä opintojen jaksoja suoritetaan vähintään 95 op ja enintään 110 op. Kummastakin osakokonaisuudesta (Puheviestinnän keskeiset kontekstit JOVPVS4-7, Puheviestinnän ammatilliset valmiudet JOVPVS8-10) suoritetaan valinnaisesti vähintään kaksi opintojaksoa. Lisäksi suoritetaan opintojaksot JOVPVS1-3, JOVPVS11-12 sekä JOVS6.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Puheviestinnän syventäviin opintoihin tulevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna aineopintojen puheviestinnän opintojaksot JOVA1-4 sekä tutkimustyön perusteet JOVAT1 ja kandidaattiseminaari. Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempia puheviestinnän opintoja, hän suorittaa siltaopintoina JOVP2 sekä JOVA1-4.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Puheviestinnän syventävät opinnot

Suoritettava 95–110 opintopistettä
JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVPVS2 Syventävät metodiopinnot, 5 op (1.klk)
JOVPVS3 Puheviestintä tieteenä, 5 op (1.slk)
Puheviestinnän keskeiset kontekstit 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
JOVPVS4 Poliittinen viestintä, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVPVS5 Puheviestintä työelämässä, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVPVS6 Puheviestintä ja hyvinvointi, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVPVS7 Medioitu interpersonaalinen viestintä, 5 op (1.slk / 1.klk)
Puheviestinnän ammatilliset valmiudet 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen, 5 op (1.klk)
JOVPVS9 Johtamisviestintä, 5 op (1.klk)
JOVPVS10 Vuorovaikutussuhteiden konsultointi, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVPVS11 Harjoittelu, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
JOVPVS12 Seminaari, 10 op (1.klk / 2.slk)
JOVS6 Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.slk / 2.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö