x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 100 op

Osaamistavoitteet

Journalistiikan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään vaativimmissakin journalistisissa tehtävissä sekä median ja journalismin kehitys-, arviointi- ja tutkimustehtävissä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen, ja hänellä on valmiudet jatko-opintoihin.

Sisältö

Opinnoissa käsitellään viestintä- ja mediatutkimusta, harjoitellaan tutkimuksen tekemisen taitoja, tuotetaan journalistisia esityksiä eri välineisiin sekä arvioidaan ammattikäytäntöä kriittisesti ja kehittävästi.

Journalistiikan maisteriopinnot I:n opiskelijat suorittavat tutkimusopinnot 70 op (JOVTS1, JOVTS4, JVTS5 ja JOVS6), Journalistisen työn erikoistumisopinnot 20 op (koostuvat välinekursseista JOVTS2JA1-S2JA3 sekä Valinnaisista kursseista JVTS2JB) sekä Projektiopinnot 10 op (JOVTS3).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Suoritettava 100 opintopistettä
JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus, 10 op (1.slk)
JOVTS2J Journalistisen työn erikoistumisopinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
JOVTS2JA1 Välinekurssi: Lehtijournalismi II, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS2JA2 Välinekurssi: Radiojournalismi II, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS2JA3 Välinekurssi: Televisiojournalismi II, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS2JB Valinnainen kurssi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
JOVTS3 Projektiopinnot, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS5 Seminaari, 10 op (1.klk / 2.slk)
JOVS6 Pro gradu -tutkielma, 40 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö