x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA3 Syventävä teema ja praktikum, 10 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen tiedollisen, metodisen ja teoreettisen pohjan, että hän kykenee aiempaa vaativampaan tutkimustyöhön.

Sisältö

Opinnoissa keskitytään erittelemään jotain keskeistä historiantutkimuksen teemaa luennoilla ja luentojen antiin sekä kirjallisuuteen pohjautuvalla praktikum-kurssilla. Opinnot jakaantuvat kahteen osaan: syventävään temaattiseen kurssiin ja praktikumiin, jotka suoritetaan samasta teemasta. Syventävät teemat ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätiedot

Kokonaisuus on pakollinen kaikille historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Kokonaisuus on pakollinen myös niille muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, jotka suorittavat historian valinnaisten opintojen kokonaisuuden sekä niille, jotka aikovat pyrkiä historian tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin.

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoita suositellaan suorittamaan syventävä temaattinen kurssi joko 1. vuoden syksyllä, jolloin praktikum ajoittuu 1. vuoden kevääseen tai 1. vuoden keväällä, jolloin praktikum ajoittuu 2. vuoden syksyyn.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Syventävä teema ja praktikum

HISA3A Syventävä temaattinen kurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISA3B Praktikum, 5 op (1.klk / 2.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö