x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen käännöstiede, 25–30 op

Osaamistavoitteet

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
- tuntee terminologian perusperiaatteita ja ymmärtää niiden yhteyden kääntämiseen
- tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet

Sisältö

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus (25-30 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua käännös- ja tulkkausviestinnän peruskysymyksiin ja alan tutkimukseen. Se soveltuu erityisesti tutkintoihin, joissa tarvitaan näkemystä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin vieraiden kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmissa kääntämistä ja tulkkausta opiskeleville eikä ole sidoksissa opiskelijan kielitaitoon.

Kokonaismerkintä yleisestä käännöstieteestä pyydetään Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista vastaavalta opintosihteeriltä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö