x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, 35 op

Osaamistavoitteet

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalaopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin monikielisen multimodaalisen viestinnän toimintakentän. Hän tuntee sekä audiovisuaalisen että kaunokirjallisen kääntämisen erityishaasteet ja osaa toimia ammattimaisena kääntäjänä näillä alueilla. Opiskelija keskittyy maisteriopintojensa aikana erityisesti joko audiovisuaaliseen tai kaunokirjalliseen kääntämiseen, ja maisteriopinnot suoritettuaan hän tuntee valitsemansa osa-alueen syvällisesti ja pystyy toimimaan tähän liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelijalla on myös hyvät tiedot kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen tutkimuksesta.

Sisältö

Opintojen kulku

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan valinnut opiskelija suorittaa pakollisia opintojaksoja 20 opintopisteen verran ja vaihtoehtoisia opintoja vähintään 15 opintopistettä. Pakollisia opintosuorituksia ovat Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen (10 op), Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi (5 op) ja Ruututekstikääntämisen peruskurssi (5 op). Vaihtoehtoisista opinnoista opiskelija suorittaa toisen seminaareista (Suomentamisseminaari (5 op) tai Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari (5 op)). Lisäksi opintoihin tulee sisällyttää yksi opintojakso (5 op) kääntämistä B-työkieleen (Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen, Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen tai Radiokääntämisen kurssi). Loput 5 opintopistettä opiskelija voi suorittaa valitsemalla joko jonkin kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan vaihtoehtoisen opintojakson tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen yhteisen vapaaehtoisen opintojakson.

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan valinneille opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuuden vaihtoehtoisista opinnoista joko opintojaksoa Kielen variaatio tai opintojaksoa Ammattimainen kirjoittaminen (Kaunokirjalliset tekstit).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

Vaihtoehtoiset opinnot 15 op
Suoritettava 15 op sisältäen toisen seminaareista ja kääntäminen B-työkieleen opintojakson.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö