x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys taloudellisen informaation merkityksestä ja käytöstä julkisessa johtamisessa. Opiskelija tuntee talouden informaatiojärjestelmien lähtökohdat ja toimintaperiaatteet sekä ymmärtää, miten taloudellista informaatiota tuotetaan ja hyödynnetään.

Sisältö

Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta -osaamiskokonaisuudessa perehdytään julkisen talouden informaatiojärjestelmiin, niiden tuottamaan informaatioon ja sen hyödyntämiseen julkisten talousyksiköiden johtamisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta

Suoritettava 15–25 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu