x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, 15–25 ECTS

Osaamistavoitteet

Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys taloudellisen informaation merkityksestä ja käytöstä julkisessa johtamisessa. Opiskelija tuntee talouden informaatiojärjestelmien lähtökohdat ja toimintaperiaatteet sekä ymmärtää, miten taloudellista informaatiota tuotetaan ja hyödynnetään.

Sisältö

Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta -osaamiskokonaisuudessa perehdytään julkisen talouden informaatiojärjestelmiin, niiden tuottamaan informaatioon ja sen hyödyntämiseen julkisten talousyksiköiden johtamisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta

Suoritettava 15–25 opintopistettä
School of Management