x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous ja maailmanpolitiikka II, 10 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee talouden ja kansainvälisen politiikan kosketuspinnat ja osaa soveltaa taloustieteen ja kansainvälisen politiikan ajattelu- ja analyysitapoja poikkitieteellistä lähestymistapaa vaativien käytännön kysymysten tarkastelussa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen ja kansainvälisen politiikan tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus tarjoaa lisäopintoja teemasta Talous ja maailmanpolitiikka. Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kuitenkin pohjatietoina edellytetään opintojaksoja Taloustieteen perusteet (5 op) ja Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (5 op).

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta jakaantuu taloustieteen ja politiikan tutkimuksen (kansainvälinen politiikka) välillä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Talous ja maailmanpolitiikka II

KATTAA34 Kehitystalous, 5 op
Johtamiskorkeakoulu