x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous ja paikallisuus, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee paikallisen talouden ja paikallisen julkistalouden toiminnan taloudelliset ja poliittiset määritteet ja osaa soveltaa talous- ja hallintotieteiden ajattelu- ja analyysitapoja poikkitieteellistä lähestymistapaa vaativien käytännön kysymysten tarkastelussa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen, julkisen talousjohtamisen sekä kunta- ja aluejohtamisen tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kokonaisuudella ei ole edeltäviä opintoja.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Moduulin suorittamisen lisätiedot: kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso Paikallinen julkistalous (5 op) sekä vähintään yksi opintojakso hallintotieteiden alalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Talous ja paikallisuus

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op
Johtamiskorkeakoulu