x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oikeus ja politiikka: Kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet ja politiikka, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa politiikan ja oikeuden rajapinnan sekä politiikan ja oikeuden erityispiirteet. Hän myös ymmärtää miten poliittisen järjestelmän toiminta muuntuu sitovia normeja sisältäväksi oikeudeksi ja miten oikeusjärjestys vaikuttaa politiikkaan ja sen toteuttamiseen.

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija hahmottaa politiikan ja oikeuden suhdetta kansainvälisellä tasolla sekä ymmärtää tätä suhdetta oikeuden pinta- ja syvärakenteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: Julkisoikeus (yliopistonlehtori) ja kansainvälinen politiikka (kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Oikeus ja politiikka: Kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet ja politiikka

Suoritettava 15–25 opintopistettä
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka, 5 op
Johtamiskorkeakoulu