x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikka, talous ja oikeus Euroopan unionissa, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan unionin poliittisia, taloudellisia ja regulatiivisia näkökulmia sekä Euroopan unionin poliittista ja taloudellista integraatiota koskevia instituutioita. Lisäksi opiskelija hallitsee Euroopan unionin politiikkaa, taloutta ja oikeutta koskevia teorioita.

Sisältö

Osaamiskokonaisuus perehdyttää Euroopan unionin rakenteeseen, poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekojärjestelmään, EU-oikeuden ominaispiirteisiin ja keskeisiin sisältöalueisiin sekä EU-finanssihallintoon ja rahoitusjärjestelmiin. Osaamiskokonaisuus järjestetään julkisoikeuden, kansainvälisen politiikan, valtio-opin, taloustieteen ja julkisen talousjohtamisen opintosuuntien tuottamana kokonaisuutena, joista jälkimmäinen toimii osaamiskokonaisuuden koordinoijana. Osaamiskokonaisuuden kulmaopintojakso on EU Financial management.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja (julkinen talousjohtaminen)

Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan on suoritettava vähintään kolme opintojaksoa siten, että ne ilmentävät talouden, oikeuden ja politiikan näkökulmaa Euroopan unioniin. Opiskelijoiden on suoritettava opintojaksot JKKEUA11 EU financial management, HALJUA24 Eurooppaoikeus sekä vähintään toinen seuraavista opintojaksoista: POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet; POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko.

Euroopan unionista kiinnostuneet opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös Johtamiskorkeakoulun teemamoduulin 'Euroopan integraatio 25op'.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikka, talous ja oikeus Euroopan unionissa

Suoritettava 15–25 opintopistettä
HALEUA11 EU Financial Management, 5 ECTS
HALJUA24 Eurooppaoikeus, 5 op
KATTAA39 EU Public Finance, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu