x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valvonta ja tarkastus, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Valvonta ja tarkastus -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tarkoituksen ja keskeiset käsitteet, ja hänellä on hyvä käsitys molempien alojen tehtäväkentästä ja säätelystä. Opiskelija tuntee hyvän kirjanpitotavan mukaiset kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen periaatteet, ja hänellä on käsitys siitä, miten tarkastetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä johtamis- ja hallintoprosesseja organisaatioissa.

Sisältö

Osaamiskokonaisuus perehdyttää valvonnan ja tarkastuksen kysymyksiin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valvonta ja tarkastus

Suoritettava 15–20 opintopistettä
KATLAA24 Tilintarkastus I, 5 op
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu