x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian aineopinnot, 35–60 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusopintoja syvemmin historiallisen tutkimuksen ja tiedon ominaispiirteitä. Opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiantutkimuksen suuntauksia.

Sisältö

Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina. Samanlaajuiset aineopinnot vaaditaan myös niiltä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta, jotka suorittavat historian valinnaisten opintojen kokonaisuuden sekä niiltä, jotka aikovat pyrkiä historian tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historian aineopinnot

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina.
HISA3 Syventävä teema ja praktikum 10 op
HISA3A Syventävä temaattinen kurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISA3B Praktikum, 5 op (1.klk / 2.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö