x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa historiatieteellisen näkökulman erityispiirteet, ymmärtää erilaisia historiantutkimuksen lähtökohtia ja tuntee Suomen sekä maailman historian keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Opiskelija osaa lukea tieteellistä tekstiä kriittisesti ja kirjoittaa pienimuotoisia tieteellisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvaamaan, miten historiallinen tieto muodostuu.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka voidaan suorittaa joko luentokursseina, kirjallisuustentteinä tai muulla tavoin sopimuksen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historian perusopinnot

HISP1 Johdatus historiantutkimukseen, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISP5 Maailmanhistoria, 5 op (1.slk / 1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö