Opinto-oppaat 2013–2014
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojärjestelmien suunnittelun osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa tietotekniikkaa osana organisaation toimintaa
- hallitsee keskeiset tietojärjestelmien suunnittelun menetelmät ja ymmärtää niiden mahdollisuudet ja rajoitteet
- hallitsee tiedonhallinnan, suunnittelun ja ohjelmistokehityksen väliset kytkennät
- osaa arvioida tietojärjestelmiä ja kehittyneitä tietojärjestelmien suunnittelu- ja johtamistapoja
- tuntee tietotekniikan yhteiskunnallisia vaikutuksia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojärjestelmien suunnittelun osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
Informaatiotieteiden yksikkö