x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietohallinnon osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja johtamista
- hallitsee keskeiset tietojärjestelmien suunnittelun menetelmät
- hallitsee suunnittelun ja ohjelmistokehityksen väliset kytkennät
- tuntee tietotekniikan yhteiskunnallisia vaikutuksia
- hallitsee tietohallinnon periaatteet ja organisoitumisen
- pystyy ohjaamaan sähköisen liiketoiminnan kehittämistä
- osaa soveltaa sähköisen liiketoiminnan strategioita

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Information Sciences
avaa kaikki

Tietohallinnon osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

TIETS22 Managing E-Business, 10 ECTS
School of Information Sciences