x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina

School of Information Sciences