x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Käytettävyyden ja käyttöliittymien laaja osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
-- tuntee käytettävyyden peruskäsitteet
-- osaa tehdä heuristisia käytettävyysarvioita
-- osaa kritisoida käyttöliittymiä rakentavasti
-- hallitsee käytettävyystestauksessa käytetyt mentelmät
-- osaa suunnitella graafisia käyttöliittymiä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Käytettävyyden ja käyttöliittymien laaja osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

Informaatiotieteiden yksikkö