x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vuorovaikutteisen teknologian perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
-- tuntee käytettävyyden peruskäsitteet
-- osaa arvioida käyttöliittymän yksityiskohtia heuristiikkoja käyttäen
-- osaa kritisoida käyttöliittymiä rakentavasti
-- tuntee jonkin vuorovaikutteisen teknologian osa-alueen erityiskysymyksiä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Vuorovaikutteisen teknologian perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

Muille kuin tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suoritettava alla mainitut kaksi opintojaksoa sekä valinnaisia vuorovaikutteisen teknologian aineopintoja 15 op.
Informaatiotieteiden yksikkö