x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- osaa toimia it-projekteissa sovellusalueen edustajana tai itsenäisesti pienehköissä projekteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suoritettava tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaiset perusopinnot 25 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Ks. edeltävyydet. Alla mainitut kaksi opintojaksoa sekä valinnaisia tietojenkäsittelyopin aineopintoja 25 op. Opettajaksi suuntaavien tulee suorittaa opintojakso Tietokoneavusteinen opetus.
Informaatiotieteiden yksikkö