x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa laatia yksinkertaisia tietokoneohjelmia
- osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää yksinkertaisia SQL-tietokantoja
- tuntee perusasiat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

Muille kuin tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suoritettava alla mainitut kolme opintojaksoa sekä lisäksi valinnaisia tietojenkäsittelyopin perus- tai aineopintoja 5 op. Ks. opintojaksotarjonta tutkinto-ohjelman tarjoamien muiden valinnaisten opintojen kokonaisuuksien kuvauksista.
Informaatiotieteiden yksikkö