Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä sosiaalitieteellistä osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu –tutkielman laatimista.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi halutessaan sisällyttää yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen opintoja kandidaatin tutkinnon opintoihinsa sosiaalitieteiden valinnaisina opintoina (20 op) sekä maisterin tutkinnon opintoihin valinnaisten opintojen kohtaan SOSM7 (40 op). Näiden ohella opiskelijat tekevät yksittäisiä teemakursseja osana SOS6 Sosiaalitieteiden alat II –opintoja .

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat opiskella teemaopintoja 15–40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi opiskella teemoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemakokonaisuudesta saa opintosuoritusmerkinnän 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Suoritettava 15–40 opintopistettä
Työelämän tutkimus 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
Erot ja luokittelut 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Kansalaisuus, politiikka ja hallinta 15–35 op
Suoritettava 15–35 opintopistettä
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet, 5 op
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat, 5–15 op
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia, 5 op
SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat, 5 op
Transnationaalisuus 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Sosiaalitieteiden klassikot 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Moniammatillinen johtaminen 20–40 op
Suoritetetaan vähintään opintojakso SOS10.11.1 (10 op) ja valinnaisia opintojaksoja 5 +5 opintopistettä, yhteensä 20 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa allolevista (vähintään 10 op).
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö