x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa, miten yleisiä empiirisen tutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa sosiaalityölle ominaisiin tutkimusasetelmiin ja tuntee sosiaalityön tutkimukselle ominaiset tiedonmuodostuksen tavat. Lisäksi opiskelija tuntee valitsemaansa yhden tiedonmuodostuksen tavan syvällisesti.

Sisältö

Jakso STYÖS3B koostuu valinnaisista jaksoista STYS3B1- STYS3B4, joista valitaan yksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat

Suoritettava yksi valinnaisista jaksoista STYS3B1- STYS3B4
STYS3B1 Arviointitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B4 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö