x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenalansa keskeiset teoreettiset ja käsitteelliset jäsennykset sekä osaa soveltaa niitä tutkielmassaan.

Sisältö

Opiskelija valitsee ensisijaisesti oman tieteenalansa teoriaopintojakson. Lisäksi hän voi suorittaa muiden oppialojen teoriajaksoja ja sijoittaa ne valinnaisiin opintoihin. Opetus vaihtelee vuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden teoria III

Suoritettava oman opintosuunnan mukainen opintojakso, 5 op.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö