x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista. Opiskelija tuntee myös tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset ja hallitsee tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduuli aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat kaikki moduulin opintojaksot. Opintojaksoa POLPOP03 "Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op" lukuun ottamatta moduulin opintojaksot ovat avoimia muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, jotka voivat suorittaa moduulin 10–20 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman perusopinnot

POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi, 5 op (1.slk)
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat, 5 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu