x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot sosiaalityöstä: tuntee sosiaalityön peruskäsitteet sekä teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat; ymmärtää sosiaalityön todellisuutta, sosiaalityön eettisiä ja globaaleja ulottuvuuksia, sosiaalityöhön liittyviä marginaalisuuden ja yhteisöllisyyden teemoja sekä toimintajärjestelmän peruskysymyksiä. Opiskelija orientoituu sosiaalityöhön sekä tutkimuksellisesti että käytännöllisesti. Opiskelija rakentaa analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat jaksoista STYP1, STYP2, STYP3, YKYY3 ja STYP5.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalityön perusopinnot

STYP1 Sosiaalityön perusteet, 5 op (1.slk)
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto, 5 op (1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö