x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa on opintosuuntakohtaisia suosituksia.

Sosiaalipolitiikan opintosuunta:

Suoritetaan vähintään yksi 20 tai kaksi 10 opintopisteen laajuista kokonaisuutta. Loput opinnot valitaan vapaasti tarjolla olevista mahdollisuuksista. Laajemmat kokonaisuudet tai yksittäiset opintojaksot voidaan valita yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemallisista kokonaisuuksista, tutkimustaito-opinnoista (esim. menetelmä- ja teoriakurssit) tai työelämää ja asiantuntijataitoa koskevista opinnoista (esim. moniammatilliset johtamisopinnot). Valinnaiset opinnot voivat sisältää kokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja myös muista tutkinto-ohjelmista.

Sosiaalipsykologian opintosuunta:

Valinnaisissa opinnoissa (40 op) suositellaan suoritettaviksi seuraavia opintojaksoja: SOS6.2.3, SOS10.1.4, SOS10.2.2; SOS10.5.3, SOS10.9.2, SOS10.10.2, SOSM6.2 kohta A tai B eli vaihtoehto, jota ei ole suoritettu osana sosiaalipsykologian syventäviä opintoja.

Sosiologian opintosuunta:
Suoritetaan vähintään yksi 20 tai kaksi 10 opintopisteen laajuista kokonaisuutta. Loput opinnoista valitaan vapaasti tarjolla olevista mahdollisuuksista. Laajemmat kokonaisuudet tai yksittäiset opintojaksot voidaan valita yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemallisista kokonaisuuksista, tutkimustaito-opinnoista (esim. menetelmä- ja teoriakurssit) tai työelämää ja asiantuntijataitoja koskevista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi opintojakso SOS 10.9 Klassikot -teemakokonaisuudesta. Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi kokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja myös muista tutkinto-ohjelmista.

Sukupuolentutkimuksen opintosuunta:

Valinnaisina opintoina suositellaan:

1) Feministisen ajattelun klassikot 5 op (SOS10.9.4)
2) 15 op:n kokonaisuus Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -opinnoista tai muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista

Sosiaaliantropologian opintosuunta:

Suositellaan:

- SOS 10.9.5 Sosiaaliantropologian klassikot
- Sosiaaliantropologian temaattisia kursseja, joita opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkinnossa
- teemakokonaisuuksia, vieraan kielen opintoja tai metodiopintoja

Musiikintutkimuksen opintosuunta:

Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista osallistua Musiikintutkijan ammatillinen kehittyminen -opintoihin (10 op). Tarkempi sisältö sovitaan kunkin opiskelijan kanssa HOPSin laatimisen yhteydessä. Jakso voi sisältää esimerkiksi työelämään liittyvää opetusta, oman musiikki/tanssitoiminnan havainnointia ja analyysia, vapaaehtoistöitä kulttuurialalla tai tutkimusavustajana toimimista. Opintojaksoon voidaan hyväksyä myös ennen opintoja tai niiden aikana kerrytettyä työkokemusta musiikki- ja kulttuurialalta. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan opetusta kulttuurialan työtehtävistä, esimerkiksi kulttuurijournalismi, kulttuurihallinto ja tuotanto, kulttuuripalvelujen markkinointi ja tuotteistaminen, kulttuurialan projektityö.


Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö