x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.6 Musiikintutkimus, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikin- ja tanssintutkimuksen keskeiset menetelmät ja osa-alueet. Hän ymmärtää musiikkiin ja tanssiin liittyvien ilmiöiden laaja-alaisuuden ja osaa yhdistää ne historiallisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. Hänellä on perustaidot äänen ja liikkeen analyyttiseen tarkasteluun.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö