x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.5 Sosiaaliantropologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti sosiaaliantropologisia tapoja tarkastella yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja käsitteellistää niitä. Hän tuntee erilaisia antropologian osa-alueita ja keskusteluja. Hänellä on myös ymmärrys antropologialle erityisestä tavasta tehdä empiiristä tutkimusta ja liittää sitä teoreettiseen keskusteluun.

Sisältö

Sosiaaliantropologian erikoistumisalakokonaisuus on suunniteltu niin, että suurin osa kursseista sopii sekä aineopintoihin että syventävien opintojen/ maisteriopintojen tasolle. Kokonaisuudessa perehdytään antropologian eri osa-alueisiin etnografisten tapaustutkimusten ja teoreettisen keskustelun avulla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaaliantropologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö