x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.4 Sukupuolentutkimus, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen keskeiset käsitteet mukaan lukien niiden oppihistoriaa ja sukupuolentutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Opiskelija tunnistaa ja osaa käsitteellistää sukupuolentutkimuksen näkökulmasta yhteiskunnallisia rakenteita, kulttuurisia ilmiöitä ja ihmisten toimintaa.

Sisältö

Sukupuolentutkimuksen erikoistumisalan opinnot koostuvat luentoseminaareista, lukemistoista, esseiden kirjoittamisesta tai kirjatenteistä tai verkkokurssista. Osa kursseista on aineopintojen tasoisia ja osa syventävien opintojen tasoisia. Osa kursseista järjestetään joka toinen vuosi ja osa mahdollisesti vain englanniksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö