x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2 Sosiaalipsykologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalipsykologian erikoistumisalakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä tapoja teoretisoida ja tutkia minuutta, identiteettiä, ihmissuhteita, vuorovaikutusta, kielellistä toimintaa, ryhmäprosesseja ja ryhmien välisiä suhteita. Opiskelija kykenee vertailemaan sosiaalipsykologisesti merkittävien näkökulmien tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Opiskelija osaa soveltaa teoreettista tietämystä käytännön elämään. Hän hallitsee usean sosiaalisen maailman ilmiön sosiaalipsykologisen havaitsemisen ja analysoimisen. Opiskelijalla on kokonaiskuva sosiaalipsykologiasta tieteenalana.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen sisältyy neljä opintojaksoa. Ensimmäinen opintojakso (SOS6.2.1) käsittelee sosiaalipsykologian keskeisiä teorioita ja näkökulmia. Muissa opintojaksoissa perehdytään sosiaalipsykologian ydinalueisiin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalipsykologia

Suoritettava 20 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö