x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.1 Sosiaalipolitiikka, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan keskeiset käsitteet ja kysymykset, soveltamisalat, käytännöt ja toimijat. Hän ymmärtää hyvinvoinnin politiikkojen, esimerkiksi työ- ja hoivapolitiikan merkityksen ja vaikuttavuuden niin yksilöiden, ryhmien kuin laajemmin yhteiskunnan kannalta sekä osana paikallista, kansallista ja globaalia hallintaa ja yhteiskunnallista muutosta. Opiskelijalla on opintokokonaisuuden suoritettuaan valmiudet jäsentää ja arvioida yhteiskuntatieteellistä, erityisesti sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkaa koskevaa tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua kriittisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän tutustuu sosiaalipolitiikan ideoihin ja käsitteisiin, ongelmiin ja niiden ratkaisutapoihin niin yhteiskunnan rakenteiden kuin arjen kokemusten tasolla. Opiskelija tunnistaa tutkimuskysymyksiä ja oppii etsimään kirjallisuutta ja aineistoa näihin vastaamiseksi. Opiskelija tietää, mitkä ovat sosiaalipolitiikan asiantuntijan keskeiset työelämävalmiudet ja työhönsijoittumismahdollisuudet.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan erikoistumisopinnot koostuvat kahdesta kaikille yhteisestä (SOS6.1.1 ja SOS6.1.2) sekä yhdestä valinnaisesta teemallisesta opintojaksosta (SOS6.1.3). Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt –luentoseminaari suositellaan suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana. Muut opintojaksot voidaan suorittaa toisena tai kolmantena opintovuonna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö