x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS7 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 10 op

Sisältö

Jakson tavoitteena on antaa perustiedot empiirisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistavoista sekä antaa opiskelijalle valmiudet toteuttaa itsenäisesti empiirinen tutkielma. Jakson aikana opiskelija perehtyy kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin sekä menetelmällisiin keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö