x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansalaisuus, politiikka ja hallinta, 15–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja erittelee sosiaalisten, kulttuuristen ja poliittisten erojen yhteiskunnallista merkitystä paikallisesti ja globaalisti kansalaisuuden, politiikan ja hallinnan käsittein.
Opiskelija osaa arvioida yhteiskunnallisten hallinnan tapoja ja käsitellä eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin eroihin ja niiden hallintaan liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Kurssit soveltuvat aineopintojen ja syventävien opintojen kursseiksi. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Opintokokonaisuuden voi suorittaa englanninkielisenä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

Suoritettava 15–35 opintopistettä
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet, 5 op
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat, 5–15 op
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia, 5 op
SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö