x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erot ja luokittelut, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten keskeiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erot ja luokittelut (kuten etnisyys, rotu, sukupuoli, seksuaalisuus, luokka ja yhteiskunnallinen asema) muodostuvat ja ovat yhteydessä keskenään. Opiskelija osaa tunnistaa ja käsitteellistää yhteiskunnallisia ja kulttuurisia eroja ja luokitteluja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Erot ja luokittelut

Suoritettava 15–20 opintopistettä
SOS10.3.1 Monikulttuurisuus, 5 op
SOS10.3.2 Valta ja eriarvoisuus, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö