x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot, 15 op

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op*)
- puheviestintätaidon perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

*) Opintojakso on tarkoitettu sellaisille CMT:n opiskelijoille, jotka eivät suorita journalistiikan tai kuvajournalismin suomen kielen kursseja.


Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

YTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot

KKENYTK Introduction to Academic English, 4 ECTS (1.klk)
KKSUYTK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk)
KKSUYTK2 Puheviestinnän perusteet, 2 op (1.slk)
Kielikeskus