x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oikeustieteiden yhteiset opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on laaja yksityisen ja julkisen rajan ylittävä yleiskuva oikeudesta. Opiskelija tuntee oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaan vaikuttavana tekijänä, oikeudellisen sääntelyn perusrakenteen sekä yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnan kannata kaikkein keskeisimpien säännösten ydinsisällön. Opiskelijalla on valmiudet jatkaa oikeudellisten aineiden opintoja sekä hallintotieteiden että kauppatieteiden tutkinto-ohjelmissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduulin vastuuopettaja on vero-oikeuden yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Oikeustieteiden yhteiset opinnot

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
Johtamiskorkeakoulu