x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjastotoimen opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitettu opintokokonaisuus tuottaa valmiuksia toimia kirjastonhoitajan tehtävissä erityyppisissä kirjastoissa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-omaa teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kirjastoammatillisissa tehtävissä
-kykenee osallistumaan kirjastojen kehittämisestä käytävään keskusteluun
-pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Sisältö

Kirjastotoiminnan teoreettista tarkastelua ja ammatillista osaamista vahvistavia opintojaksoja. Valinnaisia informaation tallennuksen, välityksen ja haun opintojaksoja. Valinnaisia informaatio- ja medialukutaidon opintojaksoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kirjastotoimen opintokokonaisuus

Informaatiotieteiden yksikkö