x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Interaktiivisen median opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Interaktiivisen median opintokokonaisuus perehdyttää digitaaliseen interaktiiviseen mediaan eri muodoissaan. Opintojen kuluessa kehitetään valmiuksia toimia asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä tutkimuksen, suunnittelun ja arvioinnin kysymyksissä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää vuorovaikutteisen median sisältöjä, toimintaa ja perusluonnetta
-tunnistaa ja kykenee analysoimaan interaktiivisen verkkomedian ja pelien eri muotoja ja toimintaa
-osaa viestiä interaktiivisen median tutkimustyön tuloksia ja toimia asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä
-pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Sisältö

Verkkomedian sisällöt ja muodot. Internet-sisältöjen ja verkkopalvelujen suunnittelu. Interaktiivisen median käytön ja käyttökokemusten tutkimus. Uuden median lukutaidot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö