x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietopalvelun opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoitus on perehdyttää opiskelija tietopalvelutoiminnan eri osaamisalueisiin samalla sallien suuntautuminen opiskelijan omien valintojen ja painopisteiden mukaisesti. Opintokokonaisuus tarjoaa perusvalmiudet toimia julkisen ja yksityisen sektorin kirjasto- ja tietopalveluissa informaatikkona. Opiskelija saa valmiuksia alan koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-osaa hakea tietoa tehokkaasti erilaisissa tiedonhakuympäristöissä
-ymmärtää tiedonhaun ja -hankinnan prosessien ominaispiirteitä
-pystyy arvioimaan ja valitsemaan kehysorganisaation tiedontarpeeseen parhaiten vastaavat tiedonlähteet sekä luomaan mahdollisuudet niiden käyttöön
-pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Sisältö

Tiedon organisointi, tiedonhaku, verkkomedian suunnittelu, kirjastojen toiminta ja palvelut, uudet lukutaidot ja pedagogiikka.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö