x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietohallinnon opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus tuottaa perusvalmiuksia toimia verkkopalvelujen suunnittelun, käyttäjäkokemuksen suunnittelun sekä tietoresurssien ja tietotuotteiden hallintaan ja suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-tuntee tietoresurssien hallinnan menetelmiä
-kykenee toteuttamaan tietoaineistojen organisointiin ja kuvailuun liittyviä hankkeita ja tehtäviä
-pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Sisältö

Tiedon organisointi, informaatioarkkitehtuuri ja informaatiosuunnittelu, tietotuotteiden ja –palveluiden muodostamien kokonaisuuksien suunnittelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö