x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakirjahallinnan opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa perusvalmiuksia toimia asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät, keskeiset välineet ja vaatimukset
-tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
-tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
-pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä asiakirjahallinnan näkökulmasta
-osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämisen sekä tietojärjestelmiin tieto- ja asiakirjahallinnon näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö