x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-osaa toimia tietojen mallintamisen alueella
-osaa toimia tietokantojen ja tiedonhaun asiantuntijana tietojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä
-kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan syventävät opinnot

Pro gradu -opinnot 50 op
ITIS61 Graduseminaari, 10 op
ITIS62 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 op valinnaisia syventäviä opintoja seuraavista
Informaatiotieteiden yksikkö