x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa ja kykenee analysoimaan ja määrittelemään vuorovaikutteista mediaa eri muodoissaan
-ymmärtää syvällisesti internetin sekä pelien sisältöjä, toimintaa ja perusluonnetta
-kykenee itsenäisesti hankkimaan tieteellistä tietoa
-osaa esittää ja viestiä suullisesti ja kirjallisesti tutkimustyön tuloksia sekä toimia asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä
-kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö