x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut opintosuunnan pakollisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista valinnaisilla opinnoilla. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.

Opintosuunnan valinnaiset opinnot eivät voi sisältää informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopintoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö