x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
-kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

Sisältö

Tiedonhaun ja tietokäytäntöjen tutkimus, tieto- ja asiakirjahallinnon tutkimus, kirjastojen toiminnan tutkimus, interaktiivisen median tutkimus, pro gradu -opinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnan syventävät opinnot

Pro gradu -opinnot 50 op
ITIS61 Graduseminaari, 10 op
ITIS62 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 op valinnaisia syventäviä opintoja kokonaisuuksista ITIS1-ITIS7
Informaatiotieteiden yksikkö