x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakirjahallinnan opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
-ymmärtää asiakirjahallintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja asiakirjatiedon organisoinnin välineet
-tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
-tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
-pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä informaation hallinnan näkökulmasta
-osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa
-kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö