x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tieteen tekemisen valmiudet, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää verkkojulkaisemisen peruslähtökohdat
-ymmärtää tilastotieteen menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettiset taustat

Sisältö

Verkkojulkaisemisen perusteet, tilastotieteen johdantokurssi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tieteen tekemisen valmiudet

ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (2.slk / 2.klk)
Informaatiotieteiden yksikkö