x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot, 55 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee verkkomedian perusteet
-osaa tuottaa suppeahkon tutkimusraportin ja toteuttaa pienehkön tutkimusprojektin itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
-on perehtynyt informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median osa-alueisiin valitsemaltaan osalta perusteita syvällisemmin
-on tutustunut informaatioalan osaamista edellyttäviin työtehtäviin

Sisältö

Verkkomedian perusteet, aineopintojen seminaari ja tutkielma, harjoittelu, tieto- ja asiakirjahallinto, interaktiivinen media, uudet lukutaidot ja pedagogiikka, tiedonhaku, kirjastojen toiminta ja palvelut

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median pakolliset aineopinnot 30 op
ITIA01 Verkkomedian suunnittelu, 5 op (1.klk / 2.klk)
ITIA02 Harjoittelu, 10 op (2.klk / 3.slk / 3.klk)
ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
ITIA04 Kandidaattitutkielma, 10 op (3.slk / 3.klk)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaiset aineopinnot 25 op
Suoritettava 25 op valinnaisia aineopintojaksoja kokonaisuuksista ITIA1-ITIA6
Informaatiotieteiden yksikkö