x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää ja osaa suunnitella opintojaan itsenäisesti
-hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet
-osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluja
-osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa
-on perehtynyt verkkojulkaisemisen ja tilastotieteen perusteisiin

Sisältö

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op koostuvat seuraavasti:

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 25 op, sisältää opintojaksot:

Informaatiotieteiden yksikkö, opiskeluvalmiudet 10 op
-SISYY Orientoivat opinnot 2 op
-SISY Tietotekniikkataidot 3 op
-ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
-ITIY2 Johdatus informaatioyhteiskuntaan 3 op

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot 15 op
-KKENLUK Introduction to Academic English 4 op
-KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
-KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
-KKSULUK2 Puheviestintätaidon perusteet 2 op
-Valinnainen opintojakso 2 op

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tieteen tekemisen valmiudet 10 op, sisältää opintojaksot:

-ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op
-MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 25 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, opiskeluvalmiudet 10 op
SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIY1, matematiikka ja tilastotiede MTTY1, tietojenkäsittelytieteet TIEY1
ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu, 2 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso 3 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: informaatiotutkimus ja interaktivinen media ITIY2, matematiikka ja tilastotiede MTTY2, tietojenkäsittelytieteet TIEY2
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
KKENLUK Introduction to Academic English, 4 ECTS (1.slk / 1.klk)
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk / 3.klk)
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Informaatiotieteiden yksikkö